Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

η γενεθλιότητα του κουτόσπιρτου

.
.
.
.

...........................................μ
........................................ε


..............................................τ
............................................η
................................................ν
...
.............................................π
...........................................ν
..............................................ο
...................................................ή


............................................................μ
................................................................ι
..................................................................α
................................................................ς
................................................................................ε
....................................................................................υ
...................................................................................χ
................................................................................ή
..............................................................................ς

..........................Ζαχάρω 2010